Epilepsi innebär att hjärnans nervceller är överbelastade. En sådan överbelastning kan leda till olika typ av anfall, både synliga och dolda. Anfallen kommer plötsligt och varar från ett par sekunder till ett par minuter. Beroende på vilken del av hjärnan som är påverkad utspelar sig anfallen på olika sätt. Mellan anfallen är man symptomfri. 

Epilepsi kan orsakas av medfödda skador och sjukdomar. Det är vanligast med Epilepsi hos personer med någon typ av CP-skada eller intellektuell funktionsnedsättning. Det kan också tillkomma vid skallskador, Stroke eller hjärntumörer.

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar..