ST: Bild 1 & 2. Mammas dagboksanteckningar
från januari till april 1988. Anteckningarna
är kortfattade och innehåller sådant som
rörde mina dagar. Barnhab, sjukgymnastbesök, 
sjukgymnastik
,röntgen av njurarna m.m.


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/