Idag är en sådan dag då jag undrar hur många partier i Jönköping som kommer ha med LSS som valfråga? Som kommer prata om LSS ur alla perspektiv, inte endast personlig assistans. Hur många partier kommer jobba för att LSS uppfylls inom alla områden? Jag kämpar fortfarande ensam för att få rätten på min sida. Rätten som jag vet att jag har rätt till men som jag aldrig riktigt lyckas komma åt. Alla partier behöver jobba med frågan för att det ska leda till ett resultat. Jag själv kommer bara ett halvt rulltag framåt för att sedan tvingas backa igen.

 Hjulen snurrar, hjulen rullar...