7 november 2005

Hjulen rullar, hjulen snurrar 
Framåt, bakåt
sällan stannar 
Hjulen rullar, hjulen snurrar 
Runt, runt
fortsätter att rulla 
Bakåt, framåt 
Framåt, bakåt 
Runt, runt 
Hjulen rullar, hjulen snurrar 

     
Hjulen snurrar, hjulen rullar...