Christina Dewens - 

Det började för många år sedan med en kaktus... 
Hjulen snurrar, hjulen rullar...