En månad har gått och jag har nu nått målet med nedtrappningen av Lamotrigin, från 150 till 100 mg. Från två tabletter till en tablett varje morgon. Det har fungerat bra och anfallen har fortsatt hålla sig undan trots en lägre dos medicin. Fem år tog det att få min vilja igenom. Det gäller att vara envis ibland. 

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...