Jag heter Astrid Steen. Har sedan födelsen ett rörelsehinder vid namn artrogrypos, som innebär muskelsvaghet och felställningar i leder. För mig innebär det i praktiken att jag går kortare sträckor, och tar jag mig fram med rullstol eller minicrosser vid längre sträckor. 

Jag är sedan länge ordförande i Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben, en intressepolitisk organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder i åldrarna 0-32 år. Målet är att våra medlemmar ska kunna vara så inkluderande och jämställda i samhället att vår organisation inte längre behövs och där har vi dessvärre än lång väg kvar.

Många av de frågor vi arbetar med genomsyras av frågan om tillgänglighet, som är en grundförutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en bra utbildning, komma in på arbetsmarknaden, ha en bra fritid, kunna flytta hemifrån och helt enkelt kunna delta i samhället som vilken medborgare som helst. Men också för att bevara och förbättra redan befintliga rättigheter så som personlig service som är anpassad efter individen, tillgång till avgiftsfria hjälpmedel, fungerande färdtjänst osv. Och även arbeta för att få bort fördomar.

Genom att engagera mig i Unga rörelsehindrade har jag förstått hur eftersatta våra rättigheter på många områden är och att de är långt ifrån självklara än idag. Men också att vi har rätt att kräva förutsättningar i samhället så att vi kan ta plats och leva på samma villkor som andra och att det på många sätt tillsammans med andra går att arbeta för en förändring.


ST:
Astrid ser in i 
kameran. Hon
har rakat hår, 
piercing i 
underläppen
och på sig
har hon svartvit-rutig
skjorta. 


/Astrid Steen/